Ferie 2019 - dzień czwarty

Jesteś tu: » Strona startowa » Aktualności » Ferie 2019 - dzień czwarty

Ferie 2019 - dzień czwarty

Czwarty dzień ferii przebiegł w atmosferze zgłębiania wiedzy w tematyce odnawialnych źródeł energii. Po prezentacji filmu ukazującego tematykę ekoenergii dzieci zostały podzielone na  pięć grup, którym zostały przydzielone tematy do zgłębienia.

Posługując się współczesnym źródłem informacji jaki udostępniony jest za pomocą internetu uczestnicy czwartkowych zajęć wyszukiwali potrzebne dane do stworzenia plakatów dla pięciu rodzajów odnawialnej energii. Samo szukanie było  powodem do zebrania ciekawych informacji, natomiast wspólne wykonanie plakatów, a następnie ich prezentacja pozwoliła na szersze spojrzenie na tematykę energii wody, wiatru, słońca i geotermiki.  Kolejnym etapem było stworzenie makiety prezentujących sposoby korzystania ze źródeł odnawialnych. Dzieci jak zawsze wykazały sie pomysłowością i  kreatywnością w trakcie wykonywanych prac. Czekamy więc na kolejne wyzwania i ich efekty w tym i przyszłym tygodniu zajęć feryjnych.

Opracowanie: szkolnastrona.pl