2018

2018

Nagrodę główną oraz tytuł MŁODE PIÓRO 2018 otrzymała Marta Maziarz z Gimnazjum w Szkole Podstawowej nr 6 w Oławie (opiekun Jolanta Szewczyk).

Na XIV Konkurs Literacko-Dziennikarski Moja Mała Ojczyzna 2018 im. Beaty Jaroszewskiej dla uczniów z Dolnego Śląska wpłynęło 47 prac (w tym 4 niezgodne z regulaminem – prace bez godła): z Goczałkowa, Gryfowa Śląskiego, Kłodzka, Kudowy Zdrój, Miszkowic, Nowej Rudy, Obornik Śląskich, Oławy, Piławy Górnej, Przeworna, Radkowa, Skokowej, Sobótki, Stanowic, Strzegomia, Ścinawy, Włodowic, Włodzic Wielkich, Wrocławia, Złotoryi. Dostaliśmy (zgodnych z regulaminem) 7 utworów poetyckich i 14 prozatorskich z kl. IV-VI szkół podstawowych oraz 8 utworów poetyckich i 12 prozatorskich z kl. VII szkół podstawowych i gimnazjów, a także 1 utwór poetycki i 1 prozatorski ze szkół ponadgimnazjalnych.


Jurorzy w składzie: Karol Maliszewski – poeta, prozaik, krytyk literacki, Tomasz Leśniowski – poeta, dziennikarz, Rafał Różewicz - poeta – wyłonili 23 laureatów.

 

Jurorzy wyłonili 3 laureatów ze szkół podstawowych w kategorii prozy kl. IV-VI oraz wyróżnili 2 uczniów w tej kategorii: I miejsce Julia Grochowina ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Sobótce (opiekun Alicja Kamińska), II miejsce Patrycja Kopacka ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Sobótce (opiekun Alicja Kamińska), III miejsce Michalina Bilewicz z Zespołu Placówek Oświatowych w Ścinawie (opiekun Iwona Ratajczak). Wyróżnienia: Zuzanna Głąb ze Szkoły Podstawowej w Goczałkowie (opiekun Agnieszka Szlachetka), Krzysztof Ciapa ze Szkoły Podstawowej nr 47 we Wrocławiu (opiekun Renata Długosz).

 

Jurorzy wyłonili 3 laureatów ze szkół podstawowych w kategorii poezji kl. IV-VI oraz wyróżnili 2 uczeniów w tej kategorii: I miejsce Oliwia Kiełbasa ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzegomiu (opiekun Dorota Bielawska), II miejsce Wiktoria Mądrzyk ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie (opiekun Iwona Szuber), III miejsce Marta Pawlak ze Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej (opiekun Marta Sochacka-Pelczar). Wyróżnienia: Filip Rybski ze Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śląskim (opiekun Ewa Kasprzak), Paweł Strzelczyk ze Szkoły Podstawowej w Stanowicach (opiekun Beata Szkarłat).


Jurorzy wyłonili 5 laureatów w kategorii prozy kl. VII i gimnazjów: I miejsce Anna Wieszewska  ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzegomiu (opiekun Dorota Bielawska), II miejsce Jagoda Piekarska ze Szkoły Podstawowej w Goczałkowie (opiekun Agata Zobków), III miejsce równorzędne Zofia Mazur ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzegomiu (opiekun Dorota Bielawska), III miejsce równorzędne Natalia Hołówka z gimnazjum w Szkole Podstawowej nr 6 w Oławie (opiekun Jolanta Szewczyk), wyróżnienie Amelia Jakimiuk z gimnazjum w Szkole Podstawowej nr 6 w Nowej Rudzie (opiekun Katarzyna Blechinger).


 

Jurorzy wyłonili 3 laureatów w kategorii poezji kl. VII i gimnazjum oraz wyróżnili 3 osoby w tej kategorii: I miejsce Zofia Piekielny ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzegomiu (opiekun Dorota Bielawska), II miejsce Zuzanna Madej z Zespołu Szkolno–Przedszkolnego z oddziałami gimnazjalnymi w Przewornie (opiekun Edyta Szpak), III miejsce Weronika Tomczyk z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z oddziałami gimnazjalnymi w Przewornie (opiekun Edyta Szpak). Wyróżnienia: Aleksandra Kuniczuk z Gimnazjum we Włodowicach (opiekun Anna Grzybowska), Weronika Jenczelewska z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z oddziałami gimnazjalnymi w Przewornie (opiekun Edyta Szpak), Lilianna Bas z gimnazjum w Szkole Podstawowej w Radkowie (opiekun Monika Kusiak).


 

Jurorzy przyznali 1 wyróżnienie w kategorii szkół ponadgimnazjalnych: Filip Domagała z Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie (opiekunIzabela Zynkowska).


Sponsorami w konkursie byli: pani Monika Wielichowska – posłanka na Sejm RP, pani Adrianna Mierzejewska – wójt Gminy Nowa Ruda, pan Tomasz Kiliński - burmistrz miasta Nowa Ruda, pan Tomasz Leśniowski – juror konkursu, Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej FALA, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne WŁODZICA.
Opracowanie: szkolnastrona.pl