Czym oddychamy? - POWIETRZE WOKÓŁ NAS

Jesteś tu: » Strona startowa » Projekty edukacyjne » Czym oddychamy? - POWIETRZE WOKÓŁ NAS

Czym oddychamy? - POWIETRZE WOKÓŁ NAS

Tak, tak to już ostatni projekt kompetencji matematyczno-przyrodniczych dla klas I-III.

Ten ostatni projekt dotyczył powietrza. 

Podczas realizacji projektu poznaliśmy ten żywioł bliżej, zrozumieliśmy jak ważne jest czyste powietrze i co możemy zrobić, aby tego powietrza było jak najwięcej. Wykonaliśmy cały szereg działań, które odpowiedziały nam na postawione wcześniej pytania:

Czy można udowodnić istnienie powietrza?

Czy nasze zmysły mogą zarejestrować istnienie powietrza?

W czasie projektu powstały „dmuchane obrazy” a przede wszystkim stworzyliśmy nowe gry planszowe o tematyce ekologicznej. Dzieci pracowały w grupach, podzieliły się rolami. Wspólnie określiliśmy kryteria dobrej gry planszowej:

  • oryginalny tytuł
  • czytelna instrukcja
  • bonusy
  • kary
  • gra powinna mieć około 50 pól
  • ciekawe, kolorowe rysunki

Ostatnie godziny projektu poświęciliśmy na granie. Grupy wymieniały się grami. Każda z grup mogła zagrać w grę stworzona przez inną grupę a potem ocenili ją oceną koleżeńską 9co się podobało, co można poprawić, zmienić). Do gry zaprosiliśmy również  druga grupę, która realizowała projekt społeczno-obywatelski. Naszych gości poprosiliśmy aby zagłosowali na grę, która ich zdaniem jest najciekawsza, najlepiej skonstruowana.  I tak, najwięcej głosów zdobyły dwie gry w składzie: I grupa- Jasiu, Marek, Wiktoria, Sandra oraz II gr.- Pola, Magda S., Zuzia K., Ola K. Radość była ogromna :-)

Do podsumowania projektu wykorzystałam metodę „Róża wiatrów”. Zadaniem dziecka było zaznaczenie w skali od 0 – 3 własnej oceny i zsumowanie punktów. Wyniki pokazują, że cele projektu zostały zrealizowane i dzieci zdobyły nowe umiejętności, nowa wiedzę a przy tym dobrze się bawiły.

Opracowanie: szkolnastrona.pl