My i nasi reprezentanci

Jesteś tu: » Strona startowa » Projekty edukacyjne » My i nasi reprezentanci

My i nasi reprezentanci

Uczniowie klas IV-VI ukończyli projekt „My i nasi reprezentanci” z cyklu projektów społeczno-obywatelskich. Głównym celem ich działań było zapoznanie się z zasadami funkcjonowania Rady Gminy.

Na początku projektu uczniowie dyskutowali o idei demokracji i o tym, jak tworzyć społeczeństwo obywatelskie. Dzielili się też między sobą wiedzą na temat gminy i jej radnych; odbyła się również debata na temat różnych form wsparcia, którego rada gminy mogłaby udzielić uczniom włodowickiej szkoły. Ostateczni zapadła decyzja, iż najbardziej palącą sprawą w opinii dzieci jest zaniedbane boisko szkolne.
Uczniowie przez kilka tygodni przygotowywali się do spotkania z reprezentantem rady gminy. Pisali wnioski i zbierali podpisy pod petycją w sprawie renowacji boiska, gromadzili argumenty i dokumentację.
Projekt zakończył się spotkaniem z panem Bogdanem Tarapackim, przewodniczącym rady gminy, który w trakcie rozmowy z dziećmi przedstawił im, jak wygląda praca radnego, z jakimi trudnościami musi się on zmagać, a także jak ubiegać się o pomoc w odpowiednich instytucjach. Wysłuchał również próśb i wniosków uczniów, którzy obecnie czekają na reakcję reszty radnych w nadziei, iż uzyskają środki, o jakie wnosili. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele lokalnej prasy.

Opracowanie: szkolnastrona.pl