Sołectwo - nasz samorząd

Jesteś tu: » Strona startowa » Projekty edukacyjne » Sołectwo - nasz samorząd

Sołectwo - nasz samorząd

Uczniowie klas IV-VI zakończyli projekt „Sołectwo – nasz samorząd”, kolejny z cyklu społeczno-obywatelskich. Jego celem było zapoznanie uczniów z pracą sołtysa, funkcjonowaniem sołectwa, a także etapami decydowania o funduszu sołeckim.

                 W trakcie czterech tygodni realizowania projektu uczniowie dowiedzieli się, za co odpowiedzialne jest sołectwo i w jakich kwestiach może ono pomóc mieszkańcom wsi. Mieli okazję tworzyć plakaty, na których umieszczali zdobyte informacje i własne refleksje dotyczące urzędu sołtysa. Rysowali również komiksy o Supersołtysie, kiedy to podczas pracy doskonale się bawili i uruchomili wyobraźnię.

                Końcowym etapem działań była symulacja pracy samorządu,  podczas której uczniowie mieli okazję doświadczyć emocji związanych z podziałem budżetu i rozdzielaniem funduszy. Z dyskusji spisany został protokół, a mimo iż był to rodzaj gry, cała sytuacja zachowała formalną atmosferę.

                Projekt uświadomił uczniom, jak ważna jest współpraca mieszkańców z sołectwem i uczył ich tej współpracy. Mamy nadzieję, iż zdobyte kompetencje przydadzą się w najbliższym czasie. 

Opracowanie: szkolnastrona.pl