Mocne i słabe strony naszej gminy

Jesteś tu: » Strona startowa » Projekty edukacyjne » Mocne i słabe strony naszej gminy

Mocne i słabe strony naszej gminy

Nasz projekt "Jak wpływać na gminę" nabrał tempa. Przeprowadziliśmy ankiety dotyczące jakości życia w naszej gminie z naszymi rodzicami, sąsiadami i innymi misezkańcami. Zebraliśmy dane i stworzyliśmy raport: Mocne i słabe strony naszej gminy.

I cóż się okazało? Najmocnieszą atroną naszej gminy jest oświata!!! Mamy dobre szkoły o wysokiej jakości nauczania. A najsłabszą stroną jest... oświata, bo w naszej gminie najlepsze szkoły mają być zamknięte.

Raporty przygotowaliśmy na plakatach oraz w formie prezentacji multimedialnych.

Nasze raporty chcieliśmy zaprezentować na sesji Rady Gminy - musimy jednak sie wstrzymać, bo wyznaczono nam termin w... maju.


 

 

 

- Nie podoba nam się nam zamykanie dobrych szkół, a wójt obiecywał na początku kadencji, że nie będzie zamykał
dobrych szkół.
Nasze zdanie:
szkoła dostaje fundusze z Unii Europejskiej oraz sprzęt z projektów.
- Nasze Argumenty:

 

• Nasza szkoła znajduję się w 4% najlepszych szkół w Polsce pod względem wyników egzaminów zewnętrznych,
jest jedyną szkołą wiejską o takich wynikach w nauce.
• Nasza szkoła ma ambitnych i utalentowanych uczniów, większość z nich uczęszcza na zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne.
Nasza szkoła startuje w wielu konkursach i ma wielu laureatów
• Nasza szkoła przedstawia, że szkoły wiejskie mogą osiągnąć wysokie wyniki w nauce.
Przygotowywali:
Mikołaj Grodoń
i Róża Maćkowska

 

 

My, uczniowie szkoły podstawowej im. św. Wojciecha we Włodowicach jesteśmy oburzeni!
Nasza szkoła jest bardzo dobrą placówką oświatową. Osiągamy tu dobre wyniki w nauce (najlepiej napisany w powiecie sprawdzian szóstoklasisty, rok szkolny 2010/2011), jak i również w rozmaitych konkursach (konkursy sportowe, polonistyczne, matematyczne itp.). Dlatego, iż szkoła jest mała, jest w niej bardzo dobra atmosfera, każdy nauczyciel zna każdego ucznia i uczniowie znają siebie. Ta szkoła jest bardzo dobra, bo: nauczyciele wiedzą, jak sprawić, żebyśmy się dobrze i efektywnie uczyli, jest wiele ciekawych kół pozalekcyjnych, uczniowie są wobec siebie mili i życzliwi, oraz pomocni. Można by jeszcze wiele wymieniać, lecz to są najważniejsze i najlepsze cechy szkoły podstawowej we Włodowicach. Dlatego wszyscy, którzy są w jakikolwiek związani z tą placówką są bardzo wstrząśnięci decyzją wójta i Rady Gminy. Dlatego też my, uczniowie tej szkoły protestujemy przeciwko jej zamykaniu i zrobimy wszystko, aby do tego nie doszło!
Dlatego też robimy wszystko co można, by uratować szkołę, lecz przede wszystkim PROTESTUJEMY przeciwko temu!

Alicja Pawlik kl. V
Marcelina Pis kl. VI
Miłosz Węgorski kl. IV

 


Opracowanie: szkolnastrona.pl