WAŻNE ROZMOWY O WAŻNYCH SPRAWACH

Jesteś tu: » Strona startowa » Projekty edukacyjne » WAŻNE ROZMOWY O WAŻNYCH SPRAWACH

WAŻNE ROZMOWY O WAŻNYCH SPRAWACH

„WAŻNE ROZMOWY O WAŻNYCH SPRAWACH” to kolejny projekt społeczno-obywatelski zrealizowany w klasach I – III.
Skoro cały świat negocjuje, to koniecznością staje się nabycie umiejętności skutecznego dialogu i pokonywania barier informacyjnych.

Pamiętajmy, że intensyfikacja komunikowania się powinna następować we współpracy, współdziałaniu i współodpowiedzialności wszystkich grup społecznych.
Dzieci uczą się sposobów wpływania na organizację życia społecznego w szkole. Czynią pierwsze kroki na drodze pozytywnego wpływania na zastaną rzeczywistość.

Opracowanie: szkolnastrona.pl