Historie zapisane w obrazach

Jesteś tu: » Strona startowa » Projekty edukacyjne » Historie zapisane w obrazach

Historie zapisane w obrazach

Uczniowie klas IV-VI oraz I gimnazjum ukończyli projekt „Historie zapisane w obrazach” związany z fotografią, zachęcający do angażowania się w życie swojej miejscowości i do zainteresowania przeszłością własnej rodziny.

W trakcie trwania projektu uczniowie poznawali historię fotografii i tajemnicę działania aparatów fotograficznych. Budowali również camera obscura, pierwsze „aparaty fotograficzne” w dziejach.

Głównym celem projektu było przygotowanie wystawy związanej z historią okolicznych miejscowości i zamieszkujących je ludzi – w związku z tym uczniowie przez trzy tygodnie gromadzili stare fotografie, opracowywali je, podpisywali i wykonywali plakaty oraz prezentacje multimedialne związane z poszczególnymi działami tematycznymi. Na wystawę zaproszeni zostali uczniowie młodszych klas (którzy przybyli licznie) oraz mieszkańcy Włodowic i Nowej Rudy (którzy przybyli mniej licznie).

Prezentacja efektów końcowych odbyła się 11 lutego o godzinie 10. Tym uczniom, którzy w realizację projektu włożyli mnóstwo serca i ciężkiej pracy, serdecznie gratulujemy. 

Opracowanie: szkolnastrona.pl