Regulamin XVI edycji konkursu Moja Mała Ojczyzna 2019/2020

Jesteś tu: » Strona startowa » Konkurs Moja Mała Ojczyzna » Regulamin XVI edycji konkursu Moja Mała Ojczyzna 2019/2020

Zapraszamy do udziału w XVI edycji regionalnego konkursu literacko – dziennikarskiego dla uczniów  z Dolnego Śląska

pod nazwą Moja mała ojczyzna im. Beaty Jaroszewskiej

organizowanego przez Szkołę Podstawową im. Św. Wojciecha we Włodowicach

 

Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach:

-       Szkoły podstawowe kl. IV-VI

W tej kategorii uczniowie piszą wiersz lub opowiadanie związane z regionem albo tworzą opis ciekawego miejsca.

-      Szkoły podstawowe kl. VII-VIII

W tej kategorii uczniowie piszą wiersz lub rozprawkę związaną z regionem albo tworzą opis ciekawego miejsca. Mogą także napisać reportaż lub felieton odnoszący się do wydarzeń z najbliższej okolicy.

-       Szkoły ponadpodstawowe

W tej kategorii uczniowie piszą wiersz, felieton, reportaż lub esej dotyczący najbliższej okolicy. Mogą także przeprowadzić wywiad z osobą związaną z regionem.

Jury konkursu składa się z poetów, pisarzy oraz dziennikarzy związanych z regionem.

 

Wszystkie prace (maksymalnie 3 z każdej kategorii wyłonione w eliminacjach szkolnych – nadesłane prace w większej ilości z tej samej szkoły zostaną odrzucone) prosimy dostarczyć do 30 stycznia 2020. Prace należy dostarczyć do sekretariatu SP we Włodowicach (osobiście lub pocztą – liczy się data na stemplu pocztowym) Szkoła Podstawowa im. św. Wojciecha we Włodowicach, Włodowice25, 57-400 Nowa Ruda, tel. 74 872 10 06

Utwory należy opatrzyć godłem (słownym) oraz zaznaczyć kategorię i klasę, a w zaklejonej kopercie, sygnowanej tym samym godłem, przesłać dane ucznia i szkoły wraz ze zgodami na udział ucznia w konkursie zgodnie z prawem obowiązującym w danej szkole.

Honorowane będą tylko zakodowane prace na papierze formatu A4, nadesłane w formie druku komputerowego w 5 egzemplarzach. Prosimy również dostarczyć prace w wersji elektronicznej e-mailem na adres aniagrzybowska@op.pl jako nazwę pliku wpisując godło a temat wiadomości – moja mała ojczyzna. Na konkurs należy nadsyłać utwory, które nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach. Prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w prasie. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikacji nagrodzonych i wyróżnionych utworów, bez prawa do honorarium autorskiego. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody i wyróżnienia. Laureaci oraz ich opiekunowie zostaną zaproszeni na uroczyste rozdanie nagród, które odbędzie się w trakcie Dnia Patrona szkoły – św. Wojciecha, w kwietniu 20120r. Informacja o wynikach zostanie zamieszczona na stronie:

 

http://www.zspwlodowice.szkolnastrona.pl/index.php

 

 

 

 

Opracowanie: szkolnastrona.pl