Strona startowa

Jesteś tu: » Strona startowa

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną wszelkie sprawy,


które chcą państwo zrealizować w sekretariacie szkoły lub przedszkola proszę zgłosić


telefonicznie pod nr: 533 307 908 lub poprzez e:mail spwlodowice@gmail.com


 

Aneks do WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA  

 

ROK SZKOLNY 2019/2020 – od 1.IV.2020 

 

 

 

Z uwagi na Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. 

 

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 

Wprowadza się następujące zmiany w WSO Szkoły Podstawowej im. Św.Wojciecha we Włodowicach: 

 

§2 pk. 9  

 

1. W kasach I - III ocenianie osiągnięć edukacyjnych jak i zachowania ma charakter wyłącznie opisowy, dopuszcza się formę przeprowadzenia online 

 

§( dotyczy uczniów klas IV-VIII) 

 

1. Ocenie podlegają wszystkie formy pracy uczniarównież przeprowadzone online. 

 

 

 

Aneks wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Szanowni Państwo,

Wszystkie materiały przedstawione przez Zespół Edukacyjny Włodowice na platformie ClassDojo oraz Microsoft Office 365, mogą być wykorzystywane jedyne w celach edukacyjnych do użytku osobistego ucznia. Zabronione jest rozpowszechnianie, kopiowanie, przetwarzanie tychże materiałów w innym celu bez zgody autora. Wszelkie materiały chronione są ustawą z dnia ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1231), a wizerunek nauczycieli także rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Korzystający z platform zobowiązuje się do przestrzegania powyższych zasad.

 

 

Laureaci XVI edycji konkursu dla uczniów z Dolnego Śląska MOJA MAŁA OJCZYZNA im. Beaty Jaroszewskiej

 

Jagoda ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzegomiu op. p. Dorota

 

Julia ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Sobótce op. p. Alicja

 

Katarzyna z Zespołu Szkół w Jugowie op. p. Agata

 

Łucja ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie op. p. Iwona

 

Magda ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzegomiu op. p. Dorota

 

Wiktor ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Sobótce op. p. Alicja

 

Zuzanna z Publicznej Szkoły Podstawowej w Goczałkowie op. p. Agata


 


 

 


W związku z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej korzystając z aplikacji ClassDojo


nauczyciele naszej szkoły będą umieszczali zadania do wykonania dla uczniów na profilach


poszczególnych klas. Proszę śledzić umieszczane informacje i mobilizować dzieci do pracy. W


razie problemów proszę kontaktować się z wychowawcami przez ClasDojo. Problemy


techniczne lub brak loginu i hasla do aplikacji proszę zgłaszać na adres:

 


wlodowice25@gmail.com
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w dniach 12-13 marca dla dzieci szkolnych będą sięodbywały w budynku przedszkola w sali klasy I.
12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będąodbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze.Bardzo proszę o przekazanie informacji , które dzieci w tych dniach będą w szkole celem


zorganizowania opieki.Od poniedziałku, 16 marca br. do 25 marca wychowankowie i uczniowie nie przychodzą doprzedszkoli i szkół.  
 
Ramowy plan wycieczki szkolnej nad morze 27-30 maja 2020 (4 dni)

 

 

 

Dzień 1

 

 

 

-wyjazd

 

-Park rozrywki „Majaland” w Kownatach,

 

-obiad,

 

-dojazd i zakwaterowanie w schronisku „Fala” (500m od morza) w Pobierowie,

 

-spacer nad morze,

 

-kolacja

 

 

 

 

 

Dzień 2

 

 

 

-śniadanie,

 

-autokarowa wycieczka do Trzęsacza (ruiny kościółka na klifie), Rewala (platforma widokowa, promenada), Niechorza (latarnia morska, park miniaturowych latarni, spacer nad morzem),

 

-obiad,

 

-powrót wąskotorową kolejką Retro,

 

-kolacja

 

 

 

 

 

Dzień 3

 

 

 

-śniadanie,

 

-autokarowa wycieczka na wyspę Wolin – Centrum Słowian i Wikingów (zwiedzanie, gra terenowa, warsztaty),

 

-obiad,

 

-przejazd przez Woliński Park Narodowy,

 

-zwiedzanie Zagrody Żubrów,

 

-spacer po Międzyzdrojach (promenada gwiazd, molo),

 

-powrót do Pobierowa, kolacja

 

 

 

 

 

Dzień 4

 

 

 

-śniadanie,

 

-wykwaterowanie,

 

-spacer nad morze,

 

-wyjazd do Włodowic,

 

-po drodze obiad

 

 

 

Każdego dnia dla chętnych gry zespołowe, wieczorne wyjście na plażę, na zakupy

 

 

 

W cenie: przejazdy autokarem („Tigerbus”), przejazd kolejką wąskotorową, 3 noclegi, pełne wyżywienie (obiady dwudaniowe), wszystkie wstępy, warsztaty w Centrum Słowian i Wikingów, opłaty za przewodników, opłaty za parking, ubezpieczenie.

 

 

 

 

koszt 530zł

 

 

 

Zaliczkę w wysokości 200zł należy wpłacić w sekretariacie szkoły do 6 marca 2020. Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.REGULAMIN WYCIECZKI

 

 

 

Pobierowo – Wolin – Niechorze 27.05 – 30.05.2020 r.

 

 

 1. Uczestnik wycieczki jest zobowiązany:

 

  1. zapoznać się z regulaminem wycieczki i go przestrzegać,

  2. przybyć na miejsce zbiórki o wyznaczonej godzinie, realizować zaplanowany program wycieczki

  3. poinformować kierownika wycieczki o wszelkich wypadkach, wyrządzonych szkodach lub innych problemach dotyczących wycieczki, o złym samopoczuciu i chorobie lokomocyjnej,

  4. wykonywać polecenia kierownika, opiekunów, pilota i przewodnika,

  5. w czasie jazdy nie spacerować, nie stawać, ani nie klękać na siedzeniu, nie wychylać się przez okno, nie zaśmiecać pojazdu,

  6. w czasie postoju i zwiedzania nie oddalać się od grupy, w trakcie trwania wycieczki uczestnik przebywa cały czas pod nadzorem opiekunów,

  7. w czasie przebywania w miejscu noclegowym postępować zgodnie z obowiązującym tam regulaminem, przestrzegać godzin ciszy nocnej od 22.00 do 6.00, nie oddalać się z miejsca zakwaterowania,

  8. dbać o bezpieczeństwo własne i innych, przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo, zachowywać się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury, pilnować swoich rzeczy osobistych,

  9. traktować z należytym respektem obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne,

  10. nie kupować i nie pić napojów energetycznych,

  11. przestrzegać bezwzględnego zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających,

 

 1. W przypadku naruszenia przez ucznia punktu 1.k regulaminu zawiadamia się jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz dyrektora szkoły. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do natychmiastowego odebrania dziecka z wycieczki.

 2. Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen z zachowania zawartych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

 3. Za szkody materialne i zdrowotne wynikłe z nieprzestrzegania regulaminu odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice/opiekunowie

 4. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za wypadek do jakiego dochodzi, gdy ich dziecko nie przestrzega regulaminu wycieczki i regulaminu obiektów i miejsc w których przebywa. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.

 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Pracy, Statutu Szkoły oraz rozporządzeń MEN w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i w sprawie zasad i warunków organizowania przez szkoły krajoznawstwa i turystyki.

  

 

Z ogromną przyjemnością informujemy, że XVI Konkurs Literacko-Dziennikarski Moja Mała Ojczyzna

został objęty honorowym patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.REGULAMIN KONKURSU Moja Mała Ojczyzna 

 

 

Hymn szkoły

 

Święty Wojciechu, szkoły naszej patronie,
Święty Wojciechu, patronie nasz.
Z dalekiej Pragi do nas Polan przybyłeś,
By wzmocnić wiarę, by uczyć nas.

 

W opiekę chciej nas wziąć,
Swym życiem pokazując nam
Jak dobrym dzieckiem być
Jak kochać żyć.

 

Przez wiele krajów, wędrowałeś strudzony,
By w końcu dotrzeć gdzie gnieźnieński gród.
Biskupie praski miałeś rozgłos i sławę,
A ty wybrałeś misjonarski trud.

 

W opiekę chciej nas wziąć,
Swym życiem pokazując nam
Jak dobrym dzieckiem być
Jak kochać żyć.

 

 

Czesne  należy wpłacać na wydzielony rachunek Bankowy Fundacji będący w dyspozycji Zespołu Edukacyjnego Włodowice, o numerze:

74 1750 0012 0000 0000 2713 1417    (Raiffeisen POLBANK)

 

 

  

Witaj na naszej stronie

 

 

Przedszkole Niepubliczne we Włodowicach

Włodowice 50.

 

Szkoła Podstawowa
im. Św. Wojciecha
we Włodowicach


Gimnazjum we Włodowicach 


57-400 Nowa Ruda
Włodowice 25
Tel. 074 872-10-06

Tel. kom. 533307908


spwlodowice@gmail.com

 


 

POLECAMY

 

FALA

 

Z Małej Szkoły w Wielki Świat

 

Wolontariat Rozwija Wieś

 

GABLOTKA SZKOLNA

 

 

 

 

Dzień Mleka

Mleko wytwarzać mogą nie tylko krowy, ale także:
- owce - 50 procent w Stanach Zjednoczonych,
- bawoły - 54 procent w Indiach,
- owce  - 40 procent we Francji,
- wielbłądy - 14 procent w Indiach.

Dzień Mleka
czytaj więcej

Tegoroczna zabawa karnawałowa odbyła się 8 lutego. Sobotnie tańce i zabawy przyniosły dużo radości i nowych wrażeń. Wszyscy bawili się na szkolnej sali.

Podziekowania dla rodziców za zaangażowanie i wsparcie w trakcie zabawy.

Zabawa karnawałowa
czytaj więcej

Klasa III pod kierunkiem p. Doroty Michalak przygotowała program artystyczny dla dziadków i babć z "Domu Seniora w Górach Sowich" w Świerkach i gościła tam 29.01.2020 r. 

Dzień Babci i Dziadka w
czytaj więcej

Dzień Babci i Dziadka to wyjątkowe chwile przepełnione uśmiechem, pełne wzruszeń, łez i radości. 30 stycznia 2020 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. 

Dzień Babci i Dziadka
czytaj więcej

Z okazji Dnia Babci i Dziadka złożyliśmy wizytę w domu seniora „Spokojna Jesień” w Nowej Rudzie.

Dzień Babci i Dziadka w domu seniora „Spokojna Jesień”
czytaj więcej

Pliki do pobrania

Opracowanie: szkolnastrona.pl