Strona startowa

Jesteś tu: » Strona startowa

Tegoroczny festyn "Pożegnanie lata" został odwołany decyzją Rady Rodziców naszej szkoły.

 

 


9.30 - 9.45 Powitanie gości, uczestników

9.45-10.00 wystąpienie Pani Prorektor SWPR, Przedstawicieli Władz lokalnych, Dyrektora Zespołu Edukacyjnego Włodowice

 

10.00 - 12.00 Panel wykładowy

10.00-10.45 Granice wpływu i odpowiedzialności terapeuty w przebiegu terapii osób z autyzmem - dr Nela Grzegorczyk - Dłuciak

10.45-11.30 Rozwijanie funkcjonalnej komunikacji małego dziecka z autyzmem z wykorzystaniem Metody Zachowań Werbalnych - mgr Joanna Mikołajczyk

11.30-12.00 Komunikacja w spektrum zaburzeń autystycznych - mgr Agata Skwierawska – Kwaśny

 

12.00-12.30 Przerwa kawowa

 

 

12.30-14.30 Panel dyskusyjny

12.30-13.00 – Dylematy dotyczące wyboru ścieżki kształcenia dla dziecka ze spektrum zaburzeń autystycznych-  mgr Agata Bogumiła Jardzioch

13.00-13.30 - Przykład dobrych praktyk pedagogicznych z Wielkiej Brytanii - doświadczenia nauczyciela szkoły specjalnej dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu - Paweł Poniewski

13.30-14.00  - Przykłady praktyk/rozwiązań terapeutycznych nauczycieli

14.00-14.30  - Dyskusja

 

14.30-15.30 Przerwa obiadowa

 

15.30-17.00 Panel warsztatowy

A) „Zależności między mową i komunikacją a zachowaniamitrudnymi u osób z ASD"

dr Nela Grzegorczyk - Dłuciak

B) „Strategie komunikacyjne dla dzieci ze spektrum autyzmu”mgr Agata Skierawska – Kwaśny

C) „Strategie współpracy nauczycieli z rodzicami dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych”

mgr Agata Bogumiła Jardzioch

 

UWAGA!!!

Udział w konferencji jest bezpłatny, ilość miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Zapisy na konferencję wyłącznie przez formularz zgłoszeniowy:

https://expandio.pl/autyzm/?id_price=autyzm

Konkurs literacko – plastyczny

„Koleżanka i kolega - dzieci na A”

 

 

CELE KONKURSU:

 • inspirowanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży;
 • wzbudzenie zainteresowania dzieci i młodzieży problemami osób cierpiących na autyzm i ich rodzin oraz kształtowanie tolerancyjnych postaw w stosunku do osób dotkniętych autyzmem;
 • w ramach części literackiej uczestnik powinien napisać opowiadanie- prawdziwe lub zmyślone- poruszające temat  autyzmu, obecności osób z autyzmem w społeczeństwie w naszych szkołach, przedszkolach, na podwórkach.
 • w ramach części plastycznej uczestnik wykonuje samodzielnie pracę plastyczną w formacie A4 lub A3 w dowolnej technice nawiązującą do problematyki autyzmu

ZASADY UCZESTNICTWA:

1.  Regulamin kierowany jest do nauczycieli języka polskiego oraz plastyki, wychowawców i wszystkich zainteresowanych rozwijaniem zdolności pisarsko- plastycznych u dzieci i młodzieży.

 

2.  W konkursie mogą wziąć udział dzieci z klas I-VIII szkół podstawowych z terenu województwa dolnośląskiego

 

3. Obowiązywać będą dwie kategorie wiekowe w każdej z części konkursu:

 • kategoria I – klasy I-III
 • kategoria II – klasy IV-VIII

 

4.  Każda szkoła po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji może nadesłać dowolną liczbę prac konkursowych:

 • niepublikowanych/ niewystawianych wcześniej;
 • tematycznie  związanych z tytułem konkursu: „Koleżanka i kolega - dzieci na A”
 • interpretacja tematu jest dowolna
 • oznaczonych metryczką (imię i nazwisko, kategoria wiekowa, nazwa szkoły, dane opiekuna)
 • teksty literackie napisane czcionką 12 Times New Roman – bezozdabiania tekstu - przyjmowane są tylko w wersji elektronicznej na adres mailowy: autyzm.konferencja.fala@gmail.com

 

 • prace plastyczne – należy dostarczyćna adres Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie, ul. Kopernika 4-6(do sekretariatu szkoły osobiście lub pocztą) w nieprzekraczalnym terminie do 18X 2019 - decyduje data doręczenia.

 

5.  Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora - laureaci  obu części konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia, a prace zostaną zaprezentowane uczestnikom konferencji „Autyzm – i co dalej?” 25X 2019 w TechnoinkubatorzeAgroreg Nowa Ruda – Słupiec.

 

6. Prace, które nie będą spełniać warunków regulaminu, zostaną wyłączone spod oceny jury.

TERMINY:

 • Termin składania prac: do 18.10.2019 r.

Informacje o laureatach oraz terminie rozstrzygnięcia konkursu ogłoszone zostaną na stronie organizatora 22X 2019 r. www.fala.edu.ploraz na fb konferencji:

https://www.facebook.com/events/2370159816431969/

 

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się dnia 25X 2019 podczas Konferencji „Autyzm – i co dalej?” w Nowej Rudzie Słupcu (Technoinkubator AGROREG).

INFORMACJE DODATKOWE:

 • Organizatorami konkursu są: Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej FALA, Zespół Edukacyjny Włodowice, Szkoła Podstawowa nr 2 w NowejRudzie.
 • Prosimy o wytłumaczenie uczestnikom konkursu słowa „plagiat”.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zatrzymania prac

i wykorzystania ich oraz danych osobowych autorów (wizerunek, imię i nazwisko autora pracy, klasa, szkoła) do bezpłatnego rozpowszechniania tekstów i prac w środkach masowego przekazu w celu propagowania konkursu i promocji ich autorów.

Nadesłanie prac jest jednoczesne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

 • W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny zprzedstawicielem organizatora:  Iwona Szuber  tel. 609 594 060

 

Hymn szkoły

 

Święty Wojciechu, szkoły naszej patronie,
Święty Wojciechu, patronie nasz.
Z dalekiej Pragi do nas Polan przybyłeś,
By wzmocnić wiarę, by uczyć nas.

 

W opiekę chciej nas wziąć,
Swym życiem pokazując nam
Jak dobrym dzieckiem być
Jak kochać żyć.

 

Przez wiele krajów, wędrowałeś strudzony,
By w końcu dotrzeć gdzie gnieźnieński gród.
Biskupie praski miałeś rozgłos i sławę,
A ty wybrałeś misjonarski trud.

 

W opiekę chciej nas wziąć,
Swym życiem pokazując nam
Jak dobrym dzieckiem być
Jak kochać żyć.

 

 

Czesne  należy wpłacać na wydzielony rachunek Bankowy Fundacji będący w dyspozycji Zespołu Edukacyjnego Włodowice, o numerze:

74 1750 0012 0000 0000 2713 1417    (Raiffeisen POLBANK)

 

 

  

Witaj na naszej stronie

 

 

Przedszkole Niepubliczne we Włodowicach

Włodowice 50.

 

Szkoła Podstawowa
im. Św. Wojciecha
we Włodowicach


Gimnazjum we Włodowicach 


57-400 Nowa Ruda
Włodowice 25
Tel. 074 872-10-06

Tel. kom. 533307908


spwlodowice@gmail.com

 


 

POLECAMY

 

FALA

 

Z Małej Szkoły w Wielki Świat

 

Wolontariat Rozwija Wieś

 

GABLOTKA SZKOLNA

 

 

 

 

Światowy Dzień Godności


Inicjatywa ta każdego roku przypomina nam, że w dobie współczesnych wszechobecnych konfliktów każdemu człowiekowi przysługuje szacunek i godne życie.

Światowy Dzień Godności
czytaj więcej

Minął miesiąc, a Nasze Pierwszaki świetnie radzą sobie w roli ucznia. Każdy wrześniowy dzień przynosił nową wiedzę, umiejętności, a także dużo świetnej zabawy.

Nasze pierwszaki
czytaj więcej

30 września 2019 roku odbyły się wybory Samorządu Uczniowskiego.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego 2019/2020
czytaj więcej

Jest wiele sposobów na omawianie lektur. Chętni uczniowie klasy III zmieścili treść książki Joanny Papuzińskiej „Asiunia”w pudełku.

Lektura w pudełku
czytaj więcej

Ostatni dzień wakacji w szkole był jednocześnie podsumowaniem projektu "Przyjaciele rzek". 

Wakacje 2019 - dzień piętnasty
czytaj więcej
| Strona 1 | Strona 2 | Strona 3 | Strona 4 |

Pliki do pobrania

Opracowanie: szkolnastrona.pl